• C19160 alloy

    C19160 legura

    C19160 je vrsta legura za jačanje oborina. Čvrsta otopina i starenje na određenoj temperaturi, u matrici materijala taložit će se disperzija raspodjele fosfora i nikla. Precipitacija spojeva poboljšava čvrstoću i vodljivost legure. Tada kroz hladnu deformaciju s određenom brzinom obrade, vlačna čvrstoća materijala može doseći i do 700MPa, a materijal ima dobre galvanske učinke i otpornost na koroziju.