5G

Bakar s visokim sadržajem berilija može se koristiti u koaksijalnom konektoru, sondi, komunikaciji, vojnom zrakoplovstvu i tako dalje.

5g
5g1