Automotive

Automobilizam

U području automobilske industrije naši se materijali koriste u:
1) Bakar s niskim sadržajem berilija može se koristiti u novom energetskom akumulatoru vozila.
2) CuCrZr legura može se koristiti u kabelskom snopu otpornom na visoke temperature i visokoj vodljivosti, zavojnici motora automobila i tako dalje.
3) Bakar ojačan disperzijom Al2O3 može se koristiti u elektrodi robota za zavarivanje.

Automotive001
Automotive002
Automotive004 (1)