Električne i elektroničke komponente

Najveća primjena legure bakra od berilija nalazi se u električnim i elektroničkim komponentama, posebno oprugama, kontaktima, prekidačima i relejima. Koristi se kao sklopnik u računalima, optičkoj komunikacijskoj opremi, utičnicama koje povezuju integrirane krugove i tiskane pločice (posebno bakrene žice od berilija) i automobilima. izdržljiviji kontaktori. To je potaknulo sve veću potražnju za bakrenim komponentama od berilija.

Electrical and electronic components01
Electrical and electronic components02
Electrical and electronic components03